Algemene voorwaarden

[two-fifths-first]Lief Klein Geluk Design draagt totale klanttevredenheid zeer hoog. Bovendien zijn onze algemene voorwaarden volledig in lijn met de Nederlandse en Europese wetgeving. Mocht u echter toch nog klachten en/of opmerkingen hebben kan je ons bereiken via hello(at)liefkleingeluk.nl.[/two-fifths-first] [one-fifth]Spatie[/one-fifth] [two-fifths]Lief Klein Geluk Design
Handelsnaam: Lief Klein Geluk
Vestigingsadres: Zesstedenweg 86a, 1613 KB Grootebroek
E-mailadres: hello(at)liefkleingeluk.nl
BTW-nummer: NL208784639B02[/two-fifths]

 

 1. Voorwaarden

Lief Klein Geluk Design heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van de site te wijzigen behoudens de wettelijke voorwaarden.

2. Overeenkomst

De overeenkomst tussen u en Lief Klein Geluk Design komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst bij Lief Klein Geluk Design. De bevestiging ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres. Lief Klein Geluk Design erkent dat elektronische communicatie zowel als bewijs kan dienen voor de bestelling als goedkeuring van de proef. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

3. Gegevens op de kaart

Lief Klein Geluk Design stuurt ten alle tijden ter controle een laatste definitieve digitale versie van de kaart. De klant is zelf eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens. Lief Klein Geluk Design is na akkoord van de klant niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het kaartje.

4. Transport

Lief Klein Geluk Design besteedt de grootst zorg aan uw bestelling. Daarom maakt Lief Klein Geluk Design uitsluitend gebruik van erkende pakket bezorg organisaties. Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd aan deze kan Lief Klein Geluk Design hierop geen invloed meer uitoefenen. Lief Klein Geluk Design kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden.

5. Beschadiging bij transport

Eventuele problemen tijdens het transport van uw bestelling zoals bijvoorbeeld beschadiging of verlies, dienen binnen de 7 dagen na verzending gemeld te worden via hele(at)liefkleingeluk.nl. Elk geval wordt door ons afzonderlijk beoordeeld en opgevolgd.

6. Levertermijn

Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft Lief Klein Geluk Design het recht om de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

7. Bedenktijd & annuleringsvoorwaarden

Het annuleren van de bestelling is door u te allen tijde mogelijk binnen de 14 dagen, tenzij de kaarten al gedrukt zijn en in bestelling. De bedrukte kaarten zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant en hebben derhalve een persoonlijk karakter. Net daarom kunnen ze niet teruggenomen worden en is annuleren van de betreffende bestelling niet mogelijk.

8. Betaling

Betalingen gebeuren via iDeal, VISA, PayPal of directe bankoverschrijving.

9. Klachten of opmerkingen

Mocht u niet tevreden zijn met de geleverde kaarten of service van Lief Klein Geluk Design, dan kan u Lief Klein Geluk Design steeds bereiken via hello(at)liefkleingeluk.nl.

10. Prijzen

De prijzen op de website blijven geldig gedurende 1 maand nadat het aanbod aan u is toegezonden. Een eventuele kortere geldigheidsduur zal specifiek bij een individueel aanbod vermeld worden. Lief Klein Geluk Design behoudt zich het recht voor om aangeboden prijzen te verhogen na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn. In dat geval heeft u het recht / de bevoegdheid om uw bestelling alsnog te annuleren en de overeenkomst op te zeggen.

11. Kopiëren

Kopiëren en/of namaak is plagiaat en wordt bestraft. Geen van de ontwerpen van deze website mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, kopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. De vervaardiger en/of gebruiker verbeurt jegens Lief Klein Geluk Design voor elke overtreding van dit verbod een niet voor vermindering vatbare boete van € 5.000,-

12. Eigendomsrecht

Lief Klein Geluk Design behoudt het eigendomsrecht voor elke gemaakt ontwerp. Dit laat de ontwerper toe om de gemaakte kaarten op de website en in andere communicatiedragers zoals een nieuwsbrief, folder of andere te gebruiken. De adresgegevens van de klant worden steeds geanonimiseerd en Lief Klein Geluk Design zal het ontwerp pas ten vroegste online plaatsen na de geboorte of het evenement (bijvoorbeeld huwelijk).

13. Correspondentieadres

Alle correspondentie over deze voorwaarden gebeurt rechtstreeks met Lief Klein Geluk Design.

14. Geschillen

Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Nederlands recht. Van deze regeling kan enkel door Lief Klein Geluk Design worden afgeweken.